Taleafdeling

  • Stammen og/eller løbsk tale 
  • Udtalevanskeligheder af forskellig karakter
  • Senhjerneskader og neurologiske sygdomme der medfører talevanskeligheder (f.eks. afasi, dysartri mm.)
  • Laryngectomi og mundhuleoperation
  • Behov for alternative kommunikationsformer.
  • Parkinson
  • Oralmotoriske vanskeligheder

 

Gitte Langberg Lildholdt

Talekonsulent

Gitte Langberg Lildholdt

Email: glli@aabenraa.dk

Bente Stær Nissen

Talekonsulent

Bente Stær Nissen

Email: bsni@aabenraa.dk

 

Sabrina Krainer Christensen

Talekonsulent

Sabrina Krainer Christensen

Email: skc@aabenraa.dk 

Merle Jochim

Talekonsulent

Merle Jochim

Email: mjoc@aabenraa.dk

 

Gestna Maria Dunker

Talekonsulent

Gestna Maria Dunker

Email: gmdu@aabenraa.dk