Høreafdeling områder

Høreafdeling varetage hørekonsulentopgaver for både børn og voksen.

Hvem kan henvende sig:
• Borger selv
• Pårørende, professionelle eller andre på borgerens vegne.

Visitation til Tale, Høre og Syn sker via direkte kontakt til Afdelingen
Foranstaltning igangsættes efter faglig vurdering af vores medarbejdere.

Dorthe Mølgaard

Hørekonsulent

Dorthe Mølgaard

Email: dmoe@aabenraa.dk

Jan Bircherod Calundan

Hørekonsulent

Jan Bircherod Calundan

Email: jbca@aabenraa.dk