Tale-Høre-Syn-IKVT

Vi tilbyder specialrådgivning, kompenserende undervisning samt udredning og bevilling af hjælpemidler til børn og voksne med vanskeligheder indenfor tale, høre, syns området.

Tilbuddet er:

  • Rådgivning og vejledning til borgere med tale-, høre- og/eller synsvanskeligheder og deres pårørende
  • Udredning af vanskeligheder på tale-, høre- og synsområdet
  • Afprøvning af kompenserende hjælpemidler og undervisning i brug af disse.
  • Undervisning til borgere med tale-, høre- og/eller synsvanskeligheder
  • Kurser og temamøder for særlige målgrupper. 
  • Konsulentbistand til professionelle omkring en konkret borger.

Der arbejdes målrettet og individuelt med den enkelte bruger.

Indenfor teknologiområdet, yder vores IKVT (Informations-Kommunikations og Velfærd Teknologi)-team rådgivning og vejledning indenfor totalkommunikation og teknologiske hjælpemidler.

Der er etableret et tæt samarbejde med PPR og Jobcenteret..

Tilbuddet gælder:

  • borgere fra Aabenraa kommune.

Hvem kan henvende sig:

  • Borger selv
  • Pårørende, professionelle eller andre på borgerens vegne.

 

Visitation til Tale, Høre og Syn sker via direkte kontakt til Afdelingen (link til kontaktinfo)

Foranstaltning igangsættes efter faglig vurdering af vores medarbejdere.